Specialklubben för Bearded Collie, SBC, är en specialklubb inom Svenska Kennelklubben, SKK.


En Specialklubb är ansvarig för en ras eller en grupp raser i frågor såsom rasstandard och bestämmelser för bruks-, vall-, drag- och jaktprov.


Som specialklubb har SBC rätt att arrangera officiella prov och utställningar.


Bearded collie tillhör grupp 1, Bruks-, vall-, boskaps- & herdehundar, FCI-nummer 271.


1971 bildades rasföreningen Bearded Collie Gruppen som sedan 1990 blev en specialklubb under SKK med namnet Specialklubben för Bearded Collie eller ”SBC”.


Tidningen ”SKOCKEN” kom ut med sitt första nummer år 1972 och klubben höll också då sitt första årsmöte.


Styrelsen för SBC håller regelbundet möten under verksamhetsåret. På vart och ett av dessa möten skrivs ett styrelseprotokoll.


I början av varje år hålls även ett årsmöte, som är öppet för samtliga medlemmar.
På årsmötet väljs bland annat styrelse för kommande verksamhetsår, samt avhandlas inkomna motioner och övriga ärenden.
Motioner ska enligt stadgarna vara styrelsen skriftligen tillhanda senast den 31 december.
Årsmöteshandlingarna finns tillgängliga på hemsidan och hos sekreteraren 7 dagar före årsmötet.


I god tid före kommer en kallelse till årsmötet ut i medlemstidningen Skocken och på hemsidan. Inför årsmötet skrivs en verksamhetsberättelse för det gångna året och en verksamhetsplan utarbetas för det kommande året.


SBC har ett utgivningsbevis för databas vilket innebär att sbc-beardedcollie.com lyder under tryckfrihetsförordningen.

Utgivningsbevis nr: 2018-420

Databasens namn: sbc-beardedcollie.com

Tillhandahållare: Specialklubben för Bearded Collie

Ansvarig utgivare: Charlotte Laning Vrethammar

Copyright © Specialklubben för bearded collie

Den här hemsidan använder cookies. Genom att klicka på "Acceptera" godkänner du vår användning av cookies.

Acceptera